معرفی کادر پیش دبستانی خمینی شهر

مدیریت پیش دبستانی:

سرکار خانم یحیایی

 

معاون اجرایی :

سرکار خانم کبیری

 

مربیان پیش دبستانی ۱ و ۲

سرکار خانم ابوترابی ،سرکار خانم مردان مرد ،

سرکار خانم وطنخواه ،سرکار خانم فاطمی ،سرکار خانم کوچکی

  • تاریخ ارسال: ۳۰ خرداد ۹۶
  • نویسنده : ID

پیش دبستانی نسیم رحمت