معرفی کادر سروش

 • مدیر پیش دبستانی سروش
 • سرکار خانم سمیه ابوطالبی

 

 •  معاون پیش دبستانی سروش
 • سرکار خانم نرگس کاظمی

 

 • مربی پیش دبستانی پسران
 • سرکار خانم سادات زارعی

 

 • مربی پیش دبستانی پسران
 • سرکار خانم ریحانه سادات مهاجر

 

 • مربی پیش دبستانی دختران
 • سرکار خانم اکرم مسجدیان

 

 • مربی پیش دبستانی دختران
 • سرکار خانم زهرا علی بالایی

 • تاریخ ارسال: ۳۰ خرداد ۹۶
 • نویسنده : ID

پیش دبستانی نسیم رحمت